Vad är MCE?

MCE står för Media Copy Engine. Det är en applikation utvecklad i samarbete med MPOST AB för att förenkla livet för en av TV-produktionens nyckelpositioner - DIT:en.

MCE underlättar DIT:ens arbete avsevärt, och skapar ett extra lager av säkerhet för produktionen.

När MCE har kopierat, verifierat och i tillämpliga fall även laddat upp originalet till produktionshusets huvudlagringsyta, så har både produktionen och DIT:en ett kvitto på att jobbet är utfört. Med hjälp av MCE's databas kan man leta upp ett utfört jobb för att ända ner på individuell filnivå se hur det har gått. MCE utför följande arbete som ett enda jobb:

  • Skapar upp till 3 individuella kopior av originalet - detta sker parallellt vilket spar en enorm tid.

  • Använder en unik namnregel-motor för att underlätta för DIT:en under namnsättningen av mediat.

  • Kan ersätta ogiltiga tecken i folder och filnamn

  • Kan jämföra mediats metadata-fil mot faktiskt innehåll på mediat.

  • Kan skapa unika filnamns-postfix för mediafiler som får samma namn varje gång av kameran.

  • Verifierar kopiorna med Hash-teknik. Den unika algoritmen utför verifieringen på sekunder.

  • Kan verifiera de lokala kopiorna mot till den centrala laginringsytans uppladdade kopia.

  • Ger en överlägsen överblick över vad som blivit kopierat, och vad som är kvar att göra.

©2019 by Kalkyl & Kompani AB

+46708795935