Vad är MCE?

Säkerhetskopiering och verifiering

En av DIT:ens uppgifter är att se till att det finns minst 2 kontrollerade kopior på det original som levererades av en fotograf eller annan person i produktionen.

Det klassiska sättet att genomföra kopieringen med hjälp av Windows eller Mac's filhanterare innebär följande process:

  • Öppna filhanteraren i Windows

  • Söka upp originalets enhetsbokstav, och leta upp mediats "root"

  • Öppna en annan filhanterare och leta sig fram till backup-enheten.

  • Leta sig ner i backupenhetens filstruktur till rätt ställe

  • Skapa en ny mapp och manuellt skriva folder-namnet

  • Markera alla filer och foldrar i originalet som skall kopieras

  • Dra över dessa till den nyskapade mappen på backup-mediat och vänta tills kopieringen är klar.

Och eftersom DIT:en skall skapa minst 2 kopior, måste hela processen göras två gånger. Inte bara är det omständligt, och kräver att DIT:en är extra noggrann så att kopiorna blir identiska. Det tar TID!! Om mediat är 1TB så försvinner timmar av väntan helt i onödan.

För att kunna verifiera att allt har gått som det skall, måste DIT:en gå in på BÄGGE kopior och ta stickprover på filerna, jämföra folder-storlekar och antal filer etc.

Allt detta utför MCE automatiskt. Alla filer jämförs på detaljnivå mot originalet, inklusive en hashning som garanterar att innehållet i kopiorna är identiskt med orginalet. Och MCE utför kopieringen parallellt vilket innebär att om två kopior skall skapas, så tar det ca 20% längre än om bara en kopia skapas. 

©2019 by Kalkyl & Kompani AB

+46708795935