Vad är MCE?

Homogen och logisk namnsättning

Eftersom varje produktion vill ha media-kopiornas mappar strukturerade och namnsatta på ett för produktionen vettigt sätt, har MCE även en otroligt stark funktion för att underlätta för DIT:en att alltid sätta rätt namn på mediat hen ska kopiera.

Ta som exempel en produktion som följer nyblivna mammor. Man vill organisera mediat enligt följande:

 

MEDIA

GOPRO

..

DRONE

..

ENG

MAMMANS_NAMN

LÅNGT_DATUM

KORT_DATUM-TEAMNR-KORTNR

Ex: \\MEDIA\ELISABETH\20200524\200524-2-1

Med hjälp av MCE's inbyggda namn-motor blir denna process näst intill automatisk.

Välj orginalets folder, Välj typ av Media (ENG, GoPro etc.), och fyll om nödvändigt i kortnr etc. Hela strukturen skapas automatiskt av MCE.

©2019 by Kalkyl & Kompani AB

+46708795935