Check for update

Från och med 0.8.9 i MCE och 6.0.1 i Realitylog har bägge program fungerande funktion för att kolla efter senaste version, nedladdning och installation.

©2019 by Kalkyl & Kompani AB

+46708795935